Gaml​​​​​​​eby Mekaniska Verkstad VVS AB​​​​​​​

historiskbild gamelbymekaniskahistoriskbild gamelbymekaniska
historiskbild gamelbymekaniska

Ägarna

Första ägare var Henric Cornelius.

Corneliusbolaget gick i konkurs 1928 och Göteborgsbanken tog över konkursboet.
1942 bildades Gamleby Mekaniska Verkstad AB av Otto Svensson, Valdemar Carlsson, Karl Nilsson, Sture Järnström och Karl Jonsson.

1953 avled Valdemar och hans hustru och dotter blev nya ägare. Dotterns make, Åke Strömbäck, blev ny chef. När sen Åke pensionerade sig tog sonen Lars Strömbäck över.

2004 köpte Lars-Åke Hellström företaget (efter ett antal års anställning) och behöll det gamla namnet.

2013 gjordes generationsskifte och sedan dess driver syskonen Erik, Martin och Malin Hellström verksamheten vidare. Fortfarande under samma namn.

Verksamhet

I början av 1900-talet tillverkades sågverk, cirkelsågverk och sågbänkar. Och maskiner för bearbetning av tunnplåt.

På 20- och 30-talet följde verksamheten efterfrågan av elektricitetverk. Den omfattade 2 stycken ångpannor i källarvåningen för distribution av el till ett fåtal byggnader i samhället.

Lockmobiler reparerades i bilverkstaden.

Verksamheten ändrades med åren, bland annat till reparation av bilar. El- och Rörinstallationsverksamheten utvecklades på 30-40talet. Rörmokeriet omfattade även brunnsborrning.

Parallellt utfördes alla tänkbara reparationer och nytillverkningar av den Mekaniska Verkstaden, ex vis nyckeltillverkning, slipning av knivar, svarvreparationer, pumpreparationer samt tillverkning av smidesdetaljer.

Företaget var från början av 1900-talet till 1950-talet ett allsidigt ”by-företag.

Som mest stod 48 anställda på lönelistan. Det var i slutet på 50-talet.

I slutet av 60-talet såldes maskinerna från den mekaniska avdelningen.

I juni 1973 försvann bilverkstaden, och därefter bilförsäljningen.

På 80-talet såldes även el-avdelningen ifrån, och sedan dess är företaget ett renodlat VVS-företag.
Informationen är hämtad från Gamleby Hembygdsförenings hemsida, där det finns mera information och anekdoter från Gamleby Mekaniska Verkstad.
www.gamlebyhembygdsforening.se